روند تکاملی انبار مکانیزه

انبارداری به طرق سنتی شامل محوطه‏های وسیع برای قرار دادن کالا و راهروهای عریض برای عبور وسایل جابجائی کالا می باشد و به مرور زمان با بکارگیری قفسه بندی محکم و یا ظرفهای قراردهی کالا (مانند پالت) قابلیت انبارش کالا در انبار را افزایش داده‎اند و بدین ترتیب باعث صرفه جوئی بیشتر در بکارگیری سطح و حجم انبارش شده‎اند ولیکن محدودیت وزن و گنجایش پالت‎ها و وسایل جابجا کننده آنها ( لیفتراک ها ) توسعه اینگونه انبار را تا ارتفاع 3 الی 5 متر و راهروهائی با عرض گذردهی لیفتراک 4 الی 6 متر محدود نگه داشته است .
با ابداع وسایل حمل بار در ارتفاع بالا ( Stacker ) و متعاقب آن ابداع انبارهائی با راهروهای باریک ، جهشی در سیر تکاملی انبارها ظاهر شد و بدین ترتیب امکان انبارش تا ارتفاعات 6 الی 15 متر ایجاد گردید و با کاهش سطح عبور استکر در حد 2 الی 3 متر فضای انبارداری به بیش از ده برابر روشهای سنتی افزایش یافت. اینگونه انبارها به انبارهای S/R(STORAGE & RETRIVAL) معروف شدند .

محدویت انبارهای S/R در رساندن پالتهای حمل کالا به آنها بود و بدلیل حجم انبارش بالای انبارهای S/R ، سیستم رساندن کالا و دریافت کالا از آن میبایست به نحوی تکامل یابد تا ورود و خروج کالا به انبار در کمترین زمان امکان پذیر باشد. بدین ترتیب مرحله بعدی تکامل یعنی به کارگیری کانوایرها و RGV ها در ورودی وخروجی‎های انبار آغاز گردید . دستگاههای مذکور با کنترل های دستی، نیمه اتوماتیک و اتوماتیک نیازهای انبارهای S/R را برآورده میساختند.
با افزایش دستگاههای الکترومکانیکی که در انبارهای S/Rبکارگرفته می‎شدند و پیشرفت علوم کامپیوتری و ساخت کامپیوترهای کوچک ترجیح داده شد که برای کنترل و هماهنگ سازی دستگاه‎های مختلف موجود درانبار S/Rاز کامپیوتر استفاده شود و بدین ترتیب آخرین جهش درتکامل انبارداری پدید آمد و بدین ترتیب کنترل کلیه تجهیزات حمل از قبیل کانوایر، RGV و استکر بر عهده کامپیوتر سپرده شد و از طرفی مسئله کنترل موجودی در یک انبار مرتفع که جزء مهمترین مسائل برای سهولت دریافت و ارسال کالاها میباشد نیز جزئی از سیستم کامیپوتری گردید. بدین ترتیب بسیاری ازاشتباهاتی که توسط انسان ممکن بود پیش بیاید به حداقل ممکن کاهش یافت.
ایمنی و سرعت بکارگیری کامپیوتر درکنترل این انبار باعث آن گردید تا ارتفاع انبار نیز تا حدی که سخت افزارهای مربوط به جابجایی کالا اجازه میدادند افزایش یابد و از جهت ارتفاع انبارهای جدید تا میزان 30 و 35 متر نیز افزایش یافت . اینک سیستم جدید با نامی دیگر که نمایانگر عملیات آن باشد شناسایی میشد و این نام با حروف اختصاری AS/RS به جهانیان معرفی گردید.