مزایای انبار مکانیزه

با تعریف به عمل آمده از AS/RS ، محاسن آن بشرح ذیل معرفی میگردد:
1 – امکان انبارش کالا در ارتفاع و صرفه جویی در زمین مصرفی برای احداث انبارها
2 – استفاده از تجهیزات مطمئن برای ورود و خروج کالا از انبار

 – کنترل اتوماتیک موجودی و از بین بردن خطاهای انبارداری سنتی
4 – امکان انبارگردانی سریع با استفاده از بانکهای اطلاعاتی انبار
5 – صرفه جویی در مصرف انرژی بدلیل پیمایش کوتاهتر مسیرها
6 – کاهش نیروی کاری ساده به حداقل ممکن و بکارگیری نیروی متخصص در حد استاندارد
7 – عدم نیاز به روشنایی ، سرمایش و گرمایش درسطح انبار
8 – سرعت عمل در جای دهی و بازیابی کالا و نهایتا" صرفه جویی در زمان
9 – تخصیص مکان‎های جای گذاری به صورت اتوماتیک و جایابی بدون اشتباه
10 – امکان گردش موجودی به صورت FIFOو یا هر روش دیگر بوسیله کامپیوتر
11 – کنترل موجودی و گزارش دهی از موجودی به صورت اتوماتیک و به صورت دوره‎ای یا اضطراری
12 – تعیین محل های خالی به صورت ON LINE
13 – امکان تعیین اقلامی که در دراز مدت در انبار ذخیره شده اند و احیانا" دوره انقضاء مصرف آنها نزدیک است