تامین و لجستیک

قطعات و مجموعه های مورد نیاز تولید این شرکت توسط شرکت ایران خودرو و ساپکو و با سعی و تلاش قطعه سازان تامین و به محل سایت ایران خودرو خراسان منتقل میگردد .

پروژه های تامین و لجستیک با هدف تدوین برنامه های جامع شرکت IKK در جهت پوشش کامل نیازهای یک بنگاه اقتصادی صنعتی با ساختار و سیستم منسجم و چابک در حد استانداردها و شاخصهای رقابت پذیر و تولید ناب بشرح ذیل در دست اقدام میباشد.

 استفاده حداکثر از تکنولوژی IT در پروسه های تامین و لجستیک

- پیاده سازی نرم افزار SAP ؛ سیستم های یکپارچه برنامه ریزی ،انبار، سفارشات و تغذیه خطوط، کنترل موجودی و پروسه های ردیابی( ERP)

- ایجاد پارک تامین و استقرار قطعه سازان در کنار سایت ایران خودرو خراسان از جمله اهداف استراتژیک ایران خودرو خراسان میباشد که تسهیلات و امکانات لازم برای تحقق این مهم را فراهم نموده و برنامه ریزی شده است و بخش قابل ملاحظه ای از این طرح در نیمه اول سال جاری به بهره برداری برسد .

- ایجاد تسهیلات مناسب به منظور استقرار سازندگان قطعات حجیم (گروه(A در فاصله 50 تا 60 کیلومتری کارخانه

- لجستیک کانبان : سفارشات بروز ،تحت وب،به اندازه و...

- مدیریت پیمان و برون سپاری در تامین و لجستیک :از تامین تا تغذیه خط

- کاهش پروسه های انبار و به حد اقل رساندن حجم انبارداری

- گمرک: استقرار گمرک درسایت خراسان

توسعه حمل ریلی