به نام خدا 

یک تجربه با ارزش

 

اقدامات انجام شده و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات انبار به شرح ذیل ارائه میگردد:

با توجه به این نکته ما میدانیم که قسمت عمده ای از دارایی های شرکت در موجودی انبارهای آن نهفته و انباشته شده است.مدیریت مالی، تدارکات و انبار به دنبال آن هستند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حد اکثر سود و یا حداقل هزینه برای شرکت باشد را معین نمایند . یکی از مشکلات مهم در انبار عدم وجود انبار داری با تجربه و شناخت کامل از عملکرد سیستم  شرکت ، الویتها،  قطعات  و ماشین آلات و در نتیجه عملکرد نامتناسب انبار داری است. با توجه به اهمیت کنترل اقلام و کالا ها و استفاده از سیستم های کنترل موجودی انبار به عنوان ابزاری مدیریتی ، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات درست و به موقع از موجودی ها و میزان و نوع آنها شرکت قادر به تهیه و تدارک موجودی های مورد نیاز به موقع و با صرفه ی کامل نیست . در این راستا تغییر نگرش شرکت به انبارلازم و ضر وری است.

شرح کارهای انجام شده:

v   تفکیک کلیه اقلام انبار  با توجه به کد کالا و مشخصات آن .

v   تخلیه ، تمیزکاری قسمتهای مختلف انبار از ضایعات  و کالاهای اضافه و استقرار آن در فضای مناسب.

v   تفکیک انبار لیبهر به صورت مجزا با توجه به ظرفیت بالقوه آن و تخلیه ، شناسایی و جانمایی اقلام خریداری شده این دستگاهها.

v   شناسایی ، کد گذاری و استقرار کالاهای مربوط به انبار انگوران.

v   مرتب سازی ، نصب اتیکت کد کالا بر روی اقلام لودر و بلدوزر و .... و چیدمان مرتب آنها در قفسه ها با نگرش به امکان افزایش دستگاههای شرکت درجهت دسترسی آسان.

v   تفکیک کد های کم تعداد وکم کاربرد و آماد ه سازی  مکان مجزا و استقرار در آن.

v   جداسازی و تفکیک اقلام انبار حفاری و کدگذاری و اصلاح چیدمان آن( در حال اجرا).

v   شناسایی نقاط آسیب دیده در سقف انبار و هماهنگی با مدیریت در جهت رفع نواقص.

v   شناسایی نقاط مرده فضای انبار وهماهنگی با مدیریت در جهت قفسه بندی آن.

v   بهبود وضعیت تهویه انبار با نصب هواکش اضافی و بستن راههای ورودی پرندگان.

ارائه خدمات سریع وانجام تعمیرات بموقع در جهت حفظ کارکرد ماشین آلات و پروژه ها  فقط در صورت تأمین بموقع  قطعات وتجهیزات امکان پذیر میباشد. در این راستا، فعالیت های قسمتهای انبار باید در این راستا اصلاح شده و تمام امکانات در جهت انجام صحیح آنها صورت گیرد:

الف : وظایف انباردارن و ذکر چتد پیشنهاد

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

1-

v   اصلاح مغایرت های  انبار ، ریشه یابی علل بوجود آمدن این مغایرت ها و اقدامات لازم در جهت ریشه کن نمودن این علل

2-

2- جداسازی اجناس راکد باتشخیص مشاورفنی شرکت و ارسال به تدارکات جهت فروش و یا تعویض با قطعات مورد نیاز .

3-

v   تلاش در مرتب نگهداشتن انبار همچنین محوطة بیرون  اطراف انبار و نیز نظافت  تمیز نگه داشتن انبار

4-

v   اصلاح دستورالعمل ها و روش های کاری انبار با همکاری واحد مدیریت تدارکات و دفتر فنی

5-

v   همکاری با واحد حسابرسی جهت بازرسی های داخلی وخارجی .

6-

v   اصلاح چیدمان اقلام در انبار مطابق با دستورالعمل شرایط نگهداری اقلام در انبار و طبقه بندی های صورت گرفته بمنظور کاهش درصداقلام صدمه دیده  و فاسد شده انبار.

7-

v   پیگیری در جمع آوری اجناس تعمیری بمنظور ارسال به تدارکات ،‌ همچنین نمونه های خرید

8-

v   تهیه گزارش اقلام خریداری نشده (‌ تامین نشده توسط تدارکات )

9-

v   پیگیری درخواست های خرید و درخواست های تعمیر یا ساخت قطعه بمنظور تامین ( هرچه سریعتر )  توسط تدارکات

10-

v   درخواست از واحد کنترل فنی بمنظور همکاری در بازبینی اقلام انبار در پریودهای تعیین شده و ثبت نتایج این بازبینی در فرم ، گزارش بازرسی اقلام صدمه دیده و فاسد شدنی بمنظور ارائه به مدیریت(بند 4 )

11-

v   هماهنگی با مدیر تدارکات و پشتیبانی جهت مرجوع نمودن هرچه سریعتر قطعات / خدمات تائید نشده به واحد تدارکات بمنظور تعویض و یا اصلاح

12-

v   تحویل و تحول اموال ورودی به واحد انبار مرکزی و کنترل اموال موجود تحویل شده به واحدها و اشخاص بصورت پریودهای سه ماهه و ارائه گزارش مربوطه به مدیریت 

 

15-

v   صدور مجوزهای خروج کالا

v   بازرسی فنی اقلام موجود در انبار بمنظور حفظ و نگهداری مناسب در مکان های آدرس داده شده

v   صدور فرم مرجوئی کالا برای ارسال به تدارکات همراه با کالای مرجوعی و تأیید اولیه

v   همکاری با بازرس کنترل کیفیت فنی در خصوص تایید یا عدم تایید اقلام و اجناس تعمیراتی وارده به انبار

v   ثبت اطلاعات برگ تحویل کالا در سیستم مکانیزه انبار و صدور رسید های انبار

v   تکمیل فرم درخواست خرید موقت کالا بر اساس درخواست های ارائه شده به انبار از طرف واحد ها

v   بررسی و کنترل مدارک از نظر ثبت و امضاء و مهر و ...

v   شمارش و تحویل گرفتن قطعات ارسالی ( تدارکات ) از نماینده تدارکات و مطابقت با برگ تحویل تحویل کالای پیوست آن و تائید فرم مذکور

v   تحویل قطعات تعمیری / نمونه ساخت و ... و مرجوعی به نماینده تدارکات همراه با فرم های مرتبط ( جهت ارسال به تدارکات )

v   تحویل دادن و ارسال  قطعات به واحد درخواست کننده پس از تاییدات مربوطه و ثبت در کامپیوتر

v    تنظیم گزارش فعالیت های انبار

v   نصب برچسب مشخصات کالا بر روی اجناس وارده ، پس از تایید قطعات توسط بازرس کنترل کیفیت فنی و قراردادن این کالاها در مکان مناسب جهت انبارش قطعات بشرح آدرس دهی

v   کنترل قطعات از لحاظ موجودی بصورت مستمر و چکاب برچسب مشخصات کالا

v   الصاق پلاک برنجی بر روی قطعات تعمیری که شماره سریال ندارند و ثبت در لیست شناسایی قطعات تعمیری

v   پیگیری عدم موجودی اجناس و ابلاغ درخواست های خرید این اقلام

v   تعریف مشاغل انبار به صورت تفکیک و تخصیص کارهای روزمره  به شرح ذیل و پیگیری انجام آنها  :

جارو کردن و تمیز کردن کف زمین ها

برداشتن و از بین بردن زباله ها

تمیز کردن انبار ها،قفسه ها اگر لازم باشد.

بازرسی سیستم تهویه و کنترل ساختمان  و کنترل امنیت انبار

چک کردن سقف انبار از نظر چکه کردن آب،به خصوص در طی فصل بارانی

کنترل کیفیت کالاها

اطمینان از این که محصولات به طور صحیح بسته بندی شده اند(ایا احتمال صدمه برای کارتن های پایینی وجود دارد؟)

به روزرسانی گزارشات

دریافت جداسازی کالا و انتقال آنها به مکان مناسب جهت ارسال،تحویل و انبار براساس چیدمان  صحیح

کنترل برای علائم جانوران جونده

بازدید جهت جلوگیری از آتش سوزی

مرتب سازی انبار و قفسه ها به منظور پیگیری

v   چیدن کالاهای فاسد شدنی از قبیل روغن در فضای انبار به منظور تسهیل در روند قانون FEFO (کالای با تاریخ نزدیک،خروج زودتر کالا نوشتن تاریخ های انقضاء  و دریافت روی کارت های انبار و یا بشکه  و ظروف می تواند باعث تسهیل در ارسال آنها بشود.)

لازم به ذکر است نصب سیستم اعلام سرقت و اعلام حریق از واجبات انبار مرکزی می باشد.تجربه ترکیدگی لوله آب در انبار حفاری نشان داد که در مواقع لزوم سیستم کارایی لازم را ندارد.

v   تعریف جایگاه انباردار به عنوان مدیریت و دادن اختیارات بیشتر توضیح اینکه در حال حاضر به این دلیل که پرسنل انبار زیر نظر تمامی واحدها از قبیل تدارکات، فنی و ماشین آلات و مکانیک ها و..... عمل می نمایند مشاهده شده که از دستورات انباردار و وظایف خود سرباز زده اند.

v   گزارش گیری و بازرسی مرتب زمانبندی شده توسط واحدهای حسابرسی ،مالی ، تدارکات و معاونت ماشین آلات از عملکرد انبار در تمامی موارد از قبیل موجودی قطعات ، چیدمان ، اتیکت دار بودن کلیه اقلام و حتی نظافت محوطه و عکس العمل مناسب لازم به ذکر است پرسنل قدیمی انبار به روند کنونی و اشتباه عادت کرده اند.

v    نصب کلیه سیستم های نرم افزاری از قبیل sis ، linkoneو غیره توضیح اینکه بدلیل عدم وجود این نرم افزارها و اطلاع از کارکرد آنها خسارات فراوانی به شرکت وارد شده است.

v   باید توجه داشت که کالاها در محل هائی مختلف وپراکنده نگهداری می شوند که عدم توجه به آن باعث این تفکر غلط می شود که مدیریت هرگاه اراده کند می تواند دستور انتقال و جابجائی این کالاها را بدهد در حالیکه در واقعیت چنین نیست و محدودیت فضای نگهداری و مدیریت دپو نیز در این رابطه نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کنند و عدم توجه به این واقعیت همانطور که در عمل دیده شده است خسارات و هزینه های زیادی برای شرکت دارد.

v   تخصیص مکانی جهت تفکیک اجناس ارسالی به تفکیک پروژه ها

v   تخصیص مکانی جهت تفکیک اجناسی که به هر دلیل در حال حاضر رسید نمی شوند(قرنطینه) وتهیه برچسب انبار قرنطینه که تحویل دهنده قطعات تنها با امضا آن برای محدود زمانی تعیین شده مجوز استفاده از انبار قرنطینه را دارد.

v   گرفتن امضا در برگ ارسال از رانندگانی که بار را به ترمینال می برند،که این امر مستلزم تعیین ساعت کار انبار می باشد، و ذکر تعداد و نوع بسته بندی در برگ ارسال و تهیه یک پلمپ برای بسته بندی کالا جهت جلوگیری از مفقود شدن وسرقت اموال شرکت.

v   جداسازی واحد تعمیرگاه از فضای انبار بدلیل ایجاد آلودگی.

v   افزایش قفسه بندی در انبار برای قطعات سنگین.

v   ایجاد مکانی مناسب جهت بایگانی اسناد انبار.

v   جلوگیری از ورود و خروج افراد متفرقه به انبار

v   اخذ ضمانت از کلیه پرسنل انبار در جهت ایجاد احساس مسئولیت.