مقدمه
نویسنده: علیرضا اسدی ,

سلام 

امیدوارم در راه تازه آغاز شده در باب زنجیره تامین بتوانیم سوابق و تجربیات خود و شما را در این مکان جهت استفاده قرار دهیم. خوشحال می شویم که یار و همراه باشید.